Ἄς μήν προσευχηθοῦμε φαρισαϊκά (ὑποκριτικά), ἀδελφοί· διότι αὐτός πού ὑψώνει τόν ἑαυτό του θά ταπεινωθεῖ· ἄς ταπεινωθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ σάν τόν τελώνη μέ νηστεία κράζοντας· συγχώρησε Θεέ, ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. (Δίς).